Kontakt

Wieści Rolnicze

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o.

tel. +48 62 747 15 31

ul. Kasprzaka 1A
63-200 Jarocin

redakcja@wiescirolnicze.pl