Cennik premium

Warto promować swoje ogłoszenia na stronie www.wiescirolnicze.pl Dzięki temu wyraźnie zwiększy się widoczność twojego ogłoszenia i szansa na znalezienie zainteresowanych szybciej. Opcje promowania są stworzone dla Ciebie!

Ogłoszenia na stronie www.wiescirolnicze.pl są publikowane według daty dodania. Oznacza to, że Twoje ogłoszenie z czasem spada na liście ogłoszeń w danej kategorii.

Na samej górze listy znajduje się sekcja ogłoszeń wyróżnionych. Ogłoszenia wyróżnione rotują. Dopuszcza się dziesięć rotacji dla promowanych ogłoszeń

Opcja odświeżania

W przypadku wykupienia opcji odświeżania ogłoszenie pojawi się na górze listy, tak jakby zostało dodane przed chwilą. Opcja odświeżenia daje gwarancję jednorazowego zamieszczenia ogłoszenia na górze listy. (uwaga istnieje tylko możliwość obsługi tej opcji przez system)

Ogłoszenia na górze listy

W przeciwieństwie do odświeżenia, które umieszcza ogłoszenie na górze listy jednorazowo, ogłoszenie wyróżnione będzie na górze wiele dni (3 dni w przypadku pakietu podstawowego, 5 dni pakiet medium i 15 dni w przypadku pakietu lux). W aplikacji mobilnej sekcja ogłoszeń wyróżnionych jest wyświetlana na przemian ze zwykłymi ogłoszeniami.

W sekcji ogłoszeń wyróżnionych ogłoszenia rotują.

Ogłoszenia na stronie głównej

Ogłoszenia na stronie głównej są pokazywane w specjalnej sekcji, gdzie rotują. Dlatego nie zawsze Twoje ogłoszenie będzie tam widoczne. Jednak dzięki temu że naszą stronę odwiedza tak wielu użytkowników dziennie, Twoje ogłoszenie będzie widoczne 10 razy częściej niż ogłoszenia, które nie są promowane.

Pakiet podstawowy

 • 3 dni promowania na górze listy ogłoszeń
 • Bez odświeżeń
 • Bez strony głównej

Pakiet medium

 • 5 dni promowania na górze listy ogłoszeń
 • 3 odświeżenia
 • Bez strony głównej

Pakiet lux

 • 15 dni promowania na górze listy ogłoszeń
 • 5 odświeżeń
 • 7 dni promowania na stronie głównej

Załącznik nr 2 do Regulaminu serwisu ogłoszeniowego „Wieści Rolnicze” – Odpłatne Usługi Promowania Ogłoszeń

 1. W ramach Serwisu Ogłoszeniowego Wydawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Odpłatnych Usług Promowania:

Usługa Odświeżenia – polega na zmianie pozycji Ogłoszenia na liście Ogłoszeń z gwarancją jednorazowego zamieszczenia ogłoszenia na górze listy ogłoszeń lub w zależności od wykupionego Pakietu zwielokrotnienia tej liczby

Usługa Wyróżnienia – ogłoszenie na górze listy – polega na rotacyjnym wyświetlaniu Ogłoszenia w sekcji danej kategorii ogłoszeniowej dedykowanej Ogłoszeniom wyróżnionym, umieszczonej na początku listy Ogłoszeń oraz umieszczenie Ogłoszenia na kolorowym tle;

Usługa Wyróżnienia na stronie głównej Serwisu ogłoszeniowego ‘Wieści Rolnicze” – polega na rotacyjnym wyświetlaniu Ogłoszenia w sekcji dedykowanej Ogłoszeniom wyróżnionym na stronie głównej Serwisu.

 1. Usługi Promowania są również oferowane w pakietach tych usług: Podstawowy, Medium i Lux (Pakiety Promowania), zgodnie z poniższym zestawieniem:
Pakiet promowaniaUsługi Promowania oferowane w ramach danego Pakietu Promowania
WyróżnienieOdświeżenieWyróżnienie na stronie głównej Serwisu
Podstawowy3 dni--
Medium5 dni3-
Lux15 dni57 dni
 1. W Kategorii Praca dostępna jest także Usługa Odpłatna Logo Pracodawcy. Usługa ta polega na dodaniu przez Pracodawcę oznaczenia graficznego identyfikującego Pracodawcę lub prowadzoną przez niego działalność gospodarczą (logo) oraz jego wyświetleniu w Ogłoszeniu oraz na liście Ogłoszeń przez okres 30 dni.
 2. Poszczególne Usługi Promowania rozpoczynają się z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku Grupy OLX dokonanej przez Użytkownika za zakup danej Usługi Promowania, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej i trwają:
 3. W przypadku Odświeżenia Ogłoszenia – przy zakupie pojedynczego Odświeżenia Ogłoszenia Ogłoszenie jest odświeżane jednorazowo; przy zakupie 7-dniowego Odświeżenia Ogłoszenia jest realizowane automatycznie raz na dobę przez 7 kolejnych dni albo do czasu zakończenia emisji Ogłoszenia wskazanego w punkcie 4.7. Regulaminu. Do Odświeżenia Ogłoszenia dochodzi o godzinie odpowiadającej pierwszemu Odświeżeniu Ogłoszenia w uwzględnieniem marginesu ok. 2 h w każdą stronę;
 4. W przypadku Wyróżnienia Ogłoszenia - zgodnie z wyborem Użytkownika – przez 3, 5 lub 15 kolejnych dni albo do czasu zakończenia emisji Ogłoszenia wskazanego w punkcie 4.7. Regulaminu;
 5. W przypadku Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu - przez 7 kolejnych dni albo do czasu zakończenia czasu emisji Ogłoszenia wskazanego w punkcie 4.7. Regulaminu.
 6. Wysokość opłat za poszczególne Usługi Promowania, Pakiet Promowań oraz Logo Pracodawcy uzależniona jest od Kategorii, w której zostaje zamieszczone Ogłoszenie oraz od czasu jego trwania a w przypadku Pakietu Promowań od wybranego rodzaju pakietu i zostanie wskazana podczas procesu publikacji Ogłoszenia.
 7. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia Wyróżnionego, Wyróżnionego na stronie głównej Serwisu, Ogłoszenia z aktywną usługą Pakietu Promowań z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia Przedmiotu albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego Przedmiotu niż Przedmiot, którego dotyczyło pierwotnie przed wygaśnięciem okresu 30 dni, ponowna reaktywacja danej usługi nie będzie możliwa.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.